Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành khóa X Kỳ họp thứ 2

Thứ Năm, 04-03-2021 | 4:55PM GMT+7

Tin Hội

3/4/2021 4:55:50 PM
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ngày 7 tháng 8 năm 2020.
- Căn cứ biên bản Kỳ họp thứ 2 Hội nghị Ban Chấp hành khóa X (2020-2025) ngày 16 và 17/1/2020 tại Hà Nội.
- Sau khi xem xét và thảo luận các văn bản trình Hội nghị Ban Chấp hành.
QUYẾT NGHỊ:
1. Thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chấp hành;
1.1. Ghi nhận những hoạt động đặc biệt trong năm 2020 của Ban Chấp hành trước đại dịch COVID-19, đã tổ chức biên soạn, in ấn Tuyển tập ca khúc Niềm tin, xây dựng chương trình âm nhạc trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội – Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề “Niềm tin - Chúng ta là người chiến thắng” thu hút hơn 10 vạn lượt người theo dõi trực tiếp, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, cổ vũ các lực lượng cùng toàn Đảng, toàn dân chống đại dịch, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen;
1.2. Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 – 2025) thành công rực rỡ với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Trách nhiệm, tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tạo không khí phấn khởi trong đời sống âm nhạc cả nước, khơi dậy cảm hứng sáng tạo mới trong hoạt động âm nhạc của đội ngũ hội viên trong cả nước.
2. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ X. Sáng tạo ra nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ có tác dụng sâu sắc xây dựng con người mới Việt Nam và khẳng định giá trị âm nhạc trong hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát triển âm nhạc với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước;
3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban Kiểm tra.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của các Chi hội trong cả nước:
- Kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ của Chi hội, bầu Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới.
- Ban Chấp hành xem xét những kiến nghị của các Chi hội để giúp các Chi hội hoạt động có hiệu quả tốt hơn.
- Trong năm 2021 tiến hành thành lập thêm các Chi hội: Hải Dương, Hưng Yên, Tuyên Quang.
5. Hội đồng cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 (chuyên ngành âm nhạc) đã hoàn thiện thủ tục trình Hội đồng cấp Nhà nước. Kết quả 05 tác giả được đề cử “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 38 tác giả được đề cử “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật 2021;
6. Thông qua việc thành lập các chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh (gồm 4 Chi hội: Sáng tác 1, Sáng tác 2, Biểu diễn, Đào tạo, Lý luận; và 6 Chi hội khu vực Hà Nội (phân theo cụm);
7. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên Ban Chấp hành (phụ trách khu vực, vùng miền);
8. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên Ban Kiểm tra (theo dõi từng khu vực); Báo cáo thường xuyên các hoạt động tại địa phương mình phụ trách;
9. Xét kết nạp hội viên đợt 1 năm 2021 gồm 49 hội viên (Sáng tác: 27; Lý luận: 01; Đào tạo: 02; Biểu diễn: 19);
10. Khen thưởng 22 đơn vị, Chi hội đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ IX (2015-2020). Có danh sách kèm theo;
11. Căn cứ Quy chế Khen thưởng của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tiếp tục xét Kỷ niệm chương cho các nhạc sĩ đủ điều kiện.
12. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021:
12.1. (Dự kiến) chương trình Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Nam tại Đắk Lắk vào tháng 8/2021.
12.2. Công tác đối ngoại:
- Chú trọng việc xây dựng và mở rộng công tác đối ngoại, hội nhập và nâng cao chất lượng âm nhạc, giao lưu, trao đổi tác phẩm, tác giả và các đoàn nhạc sĩ với các nước. Festival Âm nhạc mới Á-Âu, cần xây dựng chương trình tại TP Hồ Chí Minh, kết hợp với cơ sở như nhạc viện, dàn nhạc Giao hưởng thành phố.
- Tham dự Festival Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM) Ngày Âm nhạc mới thế giới năm 2021, tại Thượng Hải và Nam Ninh (Trung Quốc) (9/2021).
12.3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn để thiết thực tiến tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 2022;
12.4. Chuẩn bị các yếu tố tổ chức Liên hoan nhạc kèn toàn quốc. Dự kiến tại Thừa Thiên Huế tháng 3/2022;
***
Căn cứ vào những đòi hỏi thực tiễn, các yêu cầu, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho văn nghệ sĩ trong giai đoạn 2020 - 2025, chương trình, nhiệm vụ cụ thể đã được Hội nghị thông qua, những ý kiến đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban kiểm tra. Ban Chấp hành khóa X có trách nhiệm nghiên cứu, tìm những phương án sáng tạo, khả thi xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Hội trong năm tới và các năm tiếp theo đạt hiệu quả cao nhất.
Ban Chấp hành chú trọng và quan tâm hơn nữa trong việc định hướng âm nhạc thị trường. Phát huy vai trò của Hội, tham gia tư vấn ý kiến với các cơ quan lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước (Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,…) vào hoạt động biểu diễn hiện nay.
Về sáng tác, quan tâm chú ý hướng tới các lực lượng âm nhạc trẻ, phát hiện, bồi dưỡng, có chiến lược phát triển, hướng tập trung năng lượng sáng tạo, tập hợp và xây dựng lực lượng sức trẻ hướng tới Hội, thu hút, tập huấn, giải thưởng khuyến khích các tài năng trẻ chưa phải là hội viên.
Quan tâm phát triển âm nhạc thiếu nhi: Tổ chức trại sáng tác, hội thảo âm nhạc thiếu nhi, nâng cao, có định hướng cụ thể và tập trung rõ ràng.
Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam kêu gọi toàn thể các Chi hội, Hội viên và cán bộ, viên chức trong cơ quan Hội, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Hội Nhạc sĩ Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
PGS.TS.NS Đỗ Hồng Quân

 

Các tin khác
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com