Hội Nhạc sĩ VN khai mạc trại sáng tác Âm nhạc Nha Trang 2019

Chủ Nhật, 20-10-2019 | 1:04AM GMT+7

Tin Hội

10/20/2019 1:04:01 AM

 Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi khai mạc trại.
Chủ Nhật, 20-10-2019 | 12:52AM GMT+7

  •  Nhạc sĩ Đức Trịnh, PCT Hội khai mạc trại
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Các tin khác
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com