Hội nhạc sĩ Việt Nam thông báo về Đại hội X (8-2020)

Thứ Hai, 20-07-2020 | 1:13PM GMT+7

Tin Hội

7/20/2020 1:13:08 PM


GIẤY MỜI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI X

Trân trọng kính mời: Các Nhạc sĩ - Nghệ sĩ Đại biểu

Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Thời gian: Ngày 5, 6, 7 tháng 8 năm 2020 (3 ngày).

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự có mặt của Đại biểu là góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng.


TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

(đã ký)
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025)
(Từ chiều ngày 5/8 đến ngày 7/8/2020)

NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2020 (THỨ TƯ)

- 14h00: Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu, sắp xếp chỗ ăn ở cho các Đại biểu địa phương về dự Đại hội tại khách sạn Hồng Hà, khách sạn Thăng Long – Opera.

- 15h00: Họp các Trưởng đoàn nhạc sĩ để phổ biến một số vấn đề liên quan đến lịch trình Đại hội.

- 19h30: Hội nghị Đảng viên: Đại biểu là đảng viên tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc dưới sự chủ trì của Đ/c Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Địa điểm: Nhà hát kịch Hà Nội (Rạp Công nhân, Số 42 Tràng Tiền, Hà Nội).

ĐẠI HỘI NỘI BỘ
NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2020 (THỨ NĂM)
tại Nhà hát Lớn Hà Nội
08h00:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

- Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký.

- Thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

- Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo số lượng, thành phần đại biểu dự Đại hội.

- Thông qua Chương trình Đại hội.

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX “Tổng kết Nhiệm kỳ IX và phương hướng Nhiệm kỳ X”.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX.

- Báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IX.

- Báo cáo Dự thảo sửa đổi Điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch quán triệt tiêu chuẩn, quy chế đề cử vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ X và thông qua danh sách giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ X của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IX).

- Xin ý kiến Đại hội về Danh sách Đề cử (nếu có đề cử), ứng cử thêm thì theo Quy chế: người giới thiệu phải được 50% đại biểu đồng thuận (bằng hình thức giơ tay).

- Chốt danh sách Đề cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ X.

- Đoàn Chủ tịch Thông qua Danh sách Ban Bầu cử.

- Trưởng ban Bầu cử phổ biến Quy chế bầu cử.

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (phiếu hồng) có đóng dấu đỏ của Ban Tổ chức Đại hội cho các Đại biểu (theo từng đoàn và có ký nhận của Đoàn trưởng).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X.

- Ban Kiểm phiếu tiếp nhận phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

11h45: Đại hội nghỉ trưa.

13h30:

- Đoàn Chủ tịch nêu những vấn đề định hướng thảo luận các văn kiện.

- Đại hội thảo luận.

14h30:

- Ban bầu cử công bố kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

- Đoàn Chủ tịch quán triệt tiêu chuẩn, quy chế đề cử vào Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X và thông qua danh sách giới thiệu đề cử Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX).

- Xin ý kiến Đại hội về Danh sách Đề cử (nếu có đề cử), ứng cử thêm thì theo Quy chế: người giới thiệu phải được 50% đại biểu đồng thuận (bằng hình thức giơ tay).

- Chốt danh sách Đề cử Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X.

- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu niêm phong thùng phiếu và phát phiếu bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X (phiếu Xanh) có đóng dấu đỏ của Ban Tổ chức Đại hội cho các Đại biểu (theo từng đoàn và có ký nhận của Đoàn trưởng).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X.

- Ban Kiểm phiếu tiếp nhận phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

- Đại hội tiếp tục thảo luận.

- Đoàn Chủ tịch kết luận phần thảo luận.

16h30: Ban Bầu cử công bố kết quả bầu Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X.

19h00: Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X, Ban Chấp hành nhiệm kỳ X họp phiên thứ nhất.

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2020 (THỨ SÁU)
tại Nhà hát Lớn Hà Nội

07h30: - Đón khách;
08h30: - Chương trình Ca nhạc chào mừng.

09h00:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

- Mời Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn lên làm việc.

- Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IX đọc Lời khai mạc Đại hội.

- Đại diện Ban Thường vụ nhiệm kỳ IX đọc tóm tắt Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ IX và phương hướng Nhiệm kỳ X của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

- Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Phát biểu chào mừng và chỉ đạo Đại hội của đại diện lãnh đạo Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

- Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ X và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X.

- Đoàn Chủ tịch đọc Thông báo số 1 của Ban Chấp hành nhiệm kỳ X, Ban Kiểm tra về việc bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ X (2020-2025) ra mắt Đại hội; Chủ tịch Hội nhiệm kỳ X thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

- Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X (2020-2025) ra mắt Đại hội.

- Chia tay các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IX, cảm ơn và tặng hoa.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch cảm ơn và Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI X 

Các tin khác
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com