Bạc Liêu

Họ tên: Thạch Mô Ly
Năm sinh: 1964 - Ngày vào hội: 2004 - CN: Sáng tác - Đảng viên
Sinh hoạt tại: CQ: Trường TC VHNT Sóc Trăng 719/3 đường Lê Hồng Phong, khóm 5, F.3, Sóc Trăng
Địa chỉ: 2 bis Hùng Vương, khóm 1 F.6, Sóc Trăng
Điện thoại: 0972.736396 - Email: thachmoly@gmail.com
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com