Kiên Giang

Họ tên: Nguyễn Vân Trung - Bút danh: Vân Trung
Năm sinh: 1971 - Ngày vào hội: 2017 - CN: Đào tạo
Sinh hoạt tại: CQ: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Gò Quao, Kiên Giang
Địa chỉ:
Điện thoại:

 Vào Hội: 2002

Nghỉ Hưu

Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work: Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
[email protected]
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com