An Giang

Họ tên: Nguyễn Đăng Khoa - Bút danh: Đăng Khoa
Năm sinh: 1971 - Ngày vào hội: 2013 - CN: Đào tạo - Đảng viên
Sinh hoạt tại: CQ: Khoa VHNT Trường ĐH An Giang
Địa chỉ: 08 đường Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0918.868660

Vào Hội: 2013

Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com