Cao Bằng

Họ tên: Đinh Trọng Tuấn
Năm sinh: 1957 - Ngày vào hội: 2001 - CN: Sáng tác
Sinh hoạt tại: Chi hội Cao Bằng - CQ: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
Địa chỉ: Tổ 10, F. Đề Thám, Cao Bằng
Điện thoại: 026.3750396 - 0912.594809
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com