• Thông báo về việc xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh, "Giải thưởng Nhà Nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2021

Thông báo về việc xét tặng 'Giải thưởng Hồ Chí Minh, 'Giải thưởng Nhà Nước về Văn học, Nghệ thuật năm 2021

Thứ Sáu, 29-11-2019 | 12:22PM GMT+7

Thông báo

11/29/2019 12:22:05 PM
Các tin khác
Danh mục
Liên kết website
GEO: 10.7820266, 106.6987366
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
Work:
info@congtachoivien.com
Ho Chi Minh City, HCMC 700000
Vietnam
Cell: 0985 411 014
Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com
TP.HCM Ho Chi Minh City, HCMC Vietnam
700000
info@congtachoivien.com
Điện thoại: 0989 041525 T2-T7 8am - 5:30pm Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com VND200000 - VND500000

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên

Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Công tác Hội viên - congtachoivien.com